Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημόσια διαβούλευση του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘ENISA’) αναφορικά με το σχέδιο πλαισίου ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για τις υπηρεσίες cloud

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ο ‘ENISA’ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 7 Φερβουαρίου 2021, αναφορικά με το σχέδιο πλαισίου ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (‘cloud’), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49(3) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/881 (“Cybersecurity Act”).

Ερωτηματολόγιο ENISA