Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Έκθεση της ΕΚΤ με τις συνήθειες πληρωμών των καταναλωτών της ευρωζώνης

Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση (148 σελίδων) αναφορικά με τις συνήθειες πληρωμών των καταναλωτών της ευρωζώνης. Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Τα μετρητά είναι το δημοφιλέστερο μέσο για πληρωμές μικρής αξίας με φυσική παρουσία του καταναλωτή. Η χρήση τους, ωστόσο, μειώνεται σταδιακά. Ειδικότερα, το 2019 οι ενήλικες καταναλωτές της ευρωζώνης χρησιμοποίησαν μετρητά για το 73% των συναλλαγών μικρής αξίας σε φυσικά σημεία πώλησης (48% σε όρους αξίας). Το 2016, το ποσοστό των αντίστοιχων αυτών συναλλαγών ήταν 79% (54% σε όρους αξίας).
  • Οι ανέπαφες πληρωμές με κάρτες και χωρίς τη χρήση PIN αυξάνονται. Ειδικότερα, η χρήση καρτών πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών μικρής αξίας με φυσική παρουσία του καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες κατά την τριετία 2017-2019, από 19% σε 24% (41% σε όρους αξίας). Το 2019, σχεδόν 4 στις 10 συναλλαγές με κάρτα πραγματοποιήθηκαν ανέπαφα.
  • H πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 επιτάχυνε τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμών.

Έκθεση ΕΚΤ