Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δελτίο τύπου της ΕΚΤ για την αξιολόγηση του τεχνικού προβλήματος που ανέκυψε στις 23 Οκτωβρίου 2020 στο σύστημα πληρωμών ‘TARGET2’

Στις 16 Νοεμβρίου 2020, η ΕΚΤ εξέδωσε δελτίο τύπου σε σχέση με την αξιολόγηση του τεχνικού προβλήματος που ανέκυψε την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 στο σύστημα πληρωμών ‘TARGET2’. Τα πορίσματα της εν λόγω αξιολόγησης θα δημοσιευθούν το β’ τρίμηνο του 2021.

Δελτίο τύπου ΕΚΤ