Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Επικαιροποίηση του Οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19

Στις 9 Οκτωβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να καλύπτει, πέραν της Συρίας, το Ιράν και την Βενεζουέλα.

Στον Οδηγό αυτό αναλύονται οι πιθανοί τρόποι παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα, οι οποίοι είναι σύννομοι με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ στα εν λόγω κράτη.

Οδηγός Ευρωπαϊκής Επιτροπής