Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Σχέδιο νόμου για τη "Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας"

Στις 12 Οκτωβρίου 2020 κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας». Ειδικότερα, με το εν λόγω σχέδιο νόμου εισάγονται διατάξεις που αφορούν στην πρόληψη της αφερεγγυότητας και στην πτώχευση φυσικών και νομικών προσώπων. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τους ευάλωτους οφειλέτες και ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 1023/2019 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα). 

Σχέδιο Νόμου