Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Επανέναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018

Στις 2 Οκτωβρίου 2020, ανακοινώθηκε η επανέναρξη της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018.

Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 1η Νοεμβρίου 2020.

Δελτίο τύπου