Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών έτους 2019

Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία έτους 2019 για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών.

Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,
  • χρεωστικών και πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων,
  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων,
  • πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος (εδώ εμπίπτουν και οι συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες), και
  • άλλων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. εμβάσματα)

στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2019, σε 1,357 δισ. (+157 εκατ. σε σχέση με το 2018) και στις 127 συναλλαγές ανά κάτοικο (+15 συναλλαγές σε σχέση με το 2018.

Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 699,1 δισ. ευρώ (75% επί του συνόλου για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 89,4 δισ. ευρώ (9,6%), οι άμεσες χρεώσεις στα 9 δισ. ευρώ (1%), οι κάρτες πληρωμών στα 26,2 δισ. ευρώ (2,8%), το ηλεκτρονικό χρήμα στα 3,2 δισ. ευρώ (0,3%) και οι λοιπές υπηρεσίες πληρωμών (π.χ. εμβάσματα) στα 105,7 δισ. ευρώ (11,3%).

Στατιστικά στοιχεία ΕΚΤ