Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενο εργασίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (‘CBDCs’)

Στις 24 Αυγούστου 2020, η ‘BIS’ δημοσίευσε 44σέλιδο κείμενο εργασίας για τα ‘CBDCs’.

Κείμενο εργασίας BIS