Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημόσια διαβούλευση του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘ENISA’) σχετικά με το πλαίσιο θέσπισης ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας

Στις 8 Ιουλίου 2020, ο ‘ENISA’ ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 31 Ιουλίου 2020, σχετικά με το πλαίσιο θέσπισης ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο του άρθρου 49(3) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/881  (“EU Cybersecurity Act”).

Σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό, το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας θεσπίζεται με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μέσω αναβάθμισης του επιπέδου κυβερνοασφάλειας εντός της ΕΕ και επιτρέποντας εναρμονισμένη προσέγγιση, των ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας.

Ερωτηματολόγιο ENISA