Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση αποτελεσματικής εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”) στα κράτη μέλη της ΕΕ

Στις 7 Ιουλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, έως την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020, αναφορικά με την αξιολόγηση αποτελεσματικής εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”) στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η εν λόγω πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στη ρήτρα επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 23 της εν λόγω Οδηγίας.

Ερωτηματολόγιο Ευρωπαϊκής Επιτροπής