Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πιθανή αναθεώρηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”)

Στις 25 Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης έως τις 13 Αυγούστου 2020, αναφορικά με την πιθανή αναθεώρηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”).

Δημόσια διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής