Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ανακοίνωση της ΕΚΤ για την παράταση του έργου ενοποίησης των συστημάτων TARGET 2 και TARGET2 Securities κατά 1 έτος (από Νοέμβριο του 2021 σε Νοέμβριο του 2022)

Στις 22 Ιουνίου 2020, η ΕΚΤ εξέδωσε Ανακοίνωση για την παράταση του έργου ενοποίησης των συστημάτων TARGET 2 και TARGET2 Securities κατά 1 έτος (από Νοέμβριο του 2021 σε Νοέμβριο του 2022).

Ανακοίνωση ΕΚΤ