Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τους παράγοντες της πολιτικής “de-risking” των πιστωτικών και λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο ΕΕ

Στις 15 Ιουνίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή, έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, έρευνας αναφορικά με τους παράγοντες της πολιτικής “de-risking” των πιστωτικών και λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο ΕΕ και τις επιπτώσεις που αυτή η πολιτική έχει έναντι των πελατών.

Αυτή η έρευνα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων της ‘ΕΒΑ’ που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) (ΕΕ) 2019/2175, αποσκοπεί πρωτίστως στην κατανόηση των λόγων για τους οποίους τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα καταφεύγουν στην αξιοποίηση της πολιτικής “de-risking”.

Έρευνα ΕΒΑ