Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έλεγχος επιδόσεων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (‘ECA’) για την πολιτική της ΕΕ σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του τραπεζικού συστήματος

Στις 11 Ιουνίου 2020, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκίνησε έλεγχο επιδόσεων για να εξετάσει τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του τραπεζικού συστήματος. Ο έλεγχος αυτός θα εξετάσει κυρίως τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) και της ΕΚΤ.

Η έκθεση με τα πορίσματα του εν λόγω ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2021.

Προεπισκόπηση ελέγχου ECA