Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Κείμενο εργασίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για τον κινδύνους στον «κυβερνοχώρο» (“cyber risks”)

Στις 20 Μαΐου 2020, η ‘BIS’ δημοσίευσε 45σέλιδη μελέτη αναφορικά με τους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο» (“cyber risks”).

Μελέτη BIS