Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19

Στις 11 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Οδηγό σχετικά με τη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να δημοσιευθούν και άλλοι, αντίστοιχου περιεχομένου, Οδηγοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κράτη στα οποία έχουν επιβληθεί οικονομικές κυρώσεις (π.χ. Βενεζουέλα, Ιράν).

Επισημαίνεται ότι, στον Οδηγό αυτό αναλύονται οι πιθανοί τρόποι παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία, οι οποίοι είναι σύννομοι με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ στο εν λόγω κράτος.

Οδηγός Ευρωπαϊκής Επιτροπής