Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Άρθρο της ΕΚΤ για την προοπτική καθιέρωσης των “stablecoins” σε διεθνές επίπεδο και τις σχετικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στις 5 Μαΐου 2020, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της άρθρο, στο πλαίσιο του “macroprudential bulletin” που εκδίδει αναφορικά με την προοπτική καθιέρωσης των “stablecoins” σε διεθνές επίπεδο και τις σχετικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στο εν λόγω άρθρο, καταγράφονται οι ευκαιρίες που αναδύονται από τη χρήση των “stablecoins” σε διεθνές επίπεδο. Καταγράφονται, επίσης, οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, μέσω της εκτεταμένης χρήσης τους, στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Άρθρο ΕΚΤ