Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Ασφάλεια των πράξεων πληρωμής που διενεργούνται μέσω του διαδικτύου (internet)

Στις 20 Απριλίου 2012 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κείμενο συστάσεων για την ασφάλεια των πράξεων πληρωμής (με κάρτα πληρωμών, με μεταφορά πίστωσης και με άμεση χρέωση) που διενεργούνται μέσω διαδικτύου.

Οι δεκατέσσερις (14) Συστάσεις της ΕΚΤ έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των εργασιών του European Forum on the Security of Retail Payments (EFSRP), στο οποίο συμμετέχουν οι Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και οι Ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών.

Στόχος της ΕΚΤ είναι η συμβολή των εν λόγω συστάσεων ασφαλείας στην πρόληψη και καταπολέμηση περιστατικών απάτης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών μέσω διαδικτύου.

Το κείμενο συστάσεων τέθηκε σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης έως την 20η Ιουνίου 2012. Η υιοθέτησή τους από τις αρχές που συμμετέχουν στο EFSRP θα βασιστεί στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.