Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

Στις 21 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 979) η υπ’ αριθμ. Α. 1047 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους όρους και τη διαδικασία είσπραξης - επιστροφής της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΦΕΚ Β’ 979/21.3.2020