Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) έως 9/6/2020 με τις προτεινόμενες επικαιροποιήσεις των SEPA Credit Transfer, SEPA Instant Credit Transfer, SEPA Core και B2B Direct Debit Rulebooks

Στις 12 Μαρτίου 2020, το ‘EPC’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 9 Ιουνίου 2020, επικαιροποιημένα “Rulebooks” για τα SEPA Credit Transfer, SEPA Instant Credit Transfer και SEPA Direct Debit (Core και B2B) συστήματα πληρωμών για το έτος 2020.

Οι οποίες αλλαγές προκύψουν από την εν λόγω δημόσια διαβούλευση θα ενσωματωθούν στα Rulebooks θα τεθούν σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2021, παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το χρόνο που απαιτείται στους συμμετέχοντες στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA για την έγκαιρη προσαρμογή των συστημάτων τους σε αυτές (τις αλλαγές).

Δημόσια διαβούλευση EPC