Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

“Blueprint” της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ») για τη διαμόρφωση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου καταπολέμησης της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (“AML/CFT”)

Στις 10 Μαρτίου 2020, η ΕΤΟ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της το “Blueprint” που ετοίμασε με τις 20 προτάσεις/συστάσεις της για τη διαμόρφωση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου αποτελεσματικής καταπολέμησης της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (“AML/CFT”).

Το εν λόγω “Blueprint” υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται να δημοσιεύσει στις 26 Μαρτίου 2020 νέο σχέδιο δράσης (“Action Plan”) για τη θεματική του “AML/CFT”.

Blueprint ΕΤΟ