Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Ασφαλείας των Καρτών (Payment Card
Industry Data Security Standard - PCI DSS) από τις επιχειρήσεις

Το διεθνές πρότυπο ασφαλείας PCI DSS έχει καταρτισθεί από τους οργανισμούς καρτών (VISA, MasterCard, AMEX, Discover/ DINERS, και  JCB) και καθορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες συναλλάσσονται με κάρτες, με στόχο την αποφυγή περιστατικών απάτης και υποκλοπής των σχετικών πληροφοριών.

Ειδικότερα, το πρότυπο ορίζει τις διαδικασίες με τις οποίες γίνεται ο έλεγχος της ασφάλειας των συστημάτων της επιχείρησης και τις προϋποθέσεις για τον εφοδιασμό της επιχείρησης με τη σχετική πιστοποίηση.

Οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κρίνοντας επιβεβλημένο να συμβάλουν στην υποχρεωτική εφαρμογή αυτού του τόσο σημαντικού για τον εκσυγχρονισμό της ασφάλειας των επιχειρήσεων προτύπου, έχουν αναθέσει σε εξουσιοδοτημένη από το PCI Council εταιρία, σε συνεργασία με τις επιλεγμένες από τις ίδιες τις τράπεζες επιχειρήσεις, να προχωρήσει στην υλοποίησή του.

Η επιχείρησή σας έχει επιλεγεί από τις τράπεζες και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για να συμμετέχουν  στην υιοθέτηση του PCI DSS και θεωρούμε τη συνεργασία σας  εξαιρετικά σημαντική.

Τόσο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όσο και σε αυτήν του PCI Security Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org) μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες και ενημερωτικές παρουσιάσεις για το διεθνές πρότυπο ασφάλειας καρτών PCI DSS.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε στις συναλλαγές καρτών.