Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δελτίο τύπου της “Europol”

Στις 8 Μαΐου 2019, η “Europol” εξέδωσε δελτίο τύπου αναφορικά με τη σύλληψη των δυο (2) ύποπτων διαχειριστών της ιστοσελίδας “DeepDotWeb”.

Στους 2 ύποπτους διαχειριστές της εν λόγω ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι υπήκοοι του Ισραήλ, έχει ασκηθεί δίωξη από τις εθνικές δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία αφορά την λήψη χρηματικών ποσών για την πώληση ναρκωτικών και άλλων παράνομων αγαθών μέσω της ως άνω ιστοσελίδας.

Δελτίο Τύπου Europol