Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενο διευκρινήσεων για τα συστήματα “SEPA Credit Transfer” και “SEPA Instant Credit Transfer” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’)

Στις 19 Φεβρουαρίου 2019, το ‘EPC’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του κείμενο διευκρινήσεων (“clarification paper”) επί επιχειρηματικών ζητημάτων που αφορούν τα “Rulebooks” των συστημάτων “SEPA Credit Transfer” και “SEPA Instant Credit Transfer”.

EPC Clarification Paper