Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Τραπεζογραμμάτια που έχουν κηλιδωθεί από μελάνη

Την  Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο ενημέρωσης του συναλλακτικού κοινού, δημοσίευσε άρθρο με θέμα «Τραπεζογραμμάτια που έχουν κηλιδωθεί από μελάνη», μεταφρασμένο σε 23 γλώσσες.

Το ενημερωτικό άρθρο αφορά τα  τραπεζογραμμάτια που προέρχονται από αντικλεπτικές συσκευές, γνωστές ως έξυπνα συστήματα αχρήστευσης τραπεζογραμματίων (intelligent banknote neutralisation system - IBNS) και ειδικότερα τα τραπεζογραμμάτια που κηλιδώνονται από μελάνη ασφαλείας ενώ γίνεται αναφορά και σε άλλα μέσα προστασίας των μετρητών, όπως η κόλλα.

Άρθρο ΕΚΤ