Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Διακοπής έκδοσης τραπεζογραμματίων ονομαστικής αξίας 500 ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ενημέρωση σύμφωνα με την οποία από τις 27 Ιανουαρίου 2019, 17 από τις 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ δεν θα εκδίδουν πλέον τραπεζογραμμάτια ονομαστικής αξίας 500 ευρώ. Για τη διασφάλιση ομαλής μεταβατικής περιόδου και για υλικοτεχνικούς λόγους, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας (Deutsche Bundesbank) και της Αυστρίας (Oesterreichische Nationalbank) θα εξακολουθήσουν να εκδίδουν τραπεζο-γραμμάτια ονομαστικής αξίας 500 ευρώ έως και τις 26 Απριλίου 2019.

Τα υφιστάμενα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ θα εξακολουθούν να έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης αξίας (π.χ. για δαπάνες και αποταμίευση). Αντίστοιχα, οι τράπεζες, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος και άλλοι εμπορικοί φορείς μπορούν να θέτουν σε επανακυκλοφορία τα υφιστάμενα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ.

Όπως όλες οι ονομαστικές αξίες των τραπεζογραμματίων ευρώ, το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα διατηρεί πάντοτε την αξία του και θα μπορεί να ανταλλάσσεται σε εθνική κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ οποιαδήποτε στιγμή.

Άρθρο  ΕΚΤ