Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση Οδηγού της ΕΚΤ για τις προσδοκίες επίβλεψης του βαθμού ανθεκτικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο»

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018, η ΕΚΤ δημοσίευσε Οδηγό αναφορικά με τις προσδοκίες επίβλεψης του βαθμού ανθεκτικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (π.χ. ‘TARGET2’, ‘Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ’, κ.λπ) στους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο». Μέσω του εν λόγω Οδηγού, η ΕΚΤ στοχεύει στην υλοποίηση της σχετικής συμβουλευτικής έκθεσης που ανέπτυξαν από κοινού η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (‘IOSCO’) τον Ιούνιο 2016.

Οδηγός επίβλεψης