Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

«Λευκή Βίβλος» (“White Paper”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τίτλο: “Non-NFC based Mobile SEPA Card Proximity Payments”

Στις 14 Νοεμβρίου 2018, το EPC έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη «Λευκή Βίβλο» αναφορικά με τις “non-NFC” συναλλαγές που διενεργούνται μέσω  κάρτας πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων) ή κινητών τηλεφώνων σε περιβάλλον SEPA.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

EPC White Paper