Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Cards Standardisation Volume-Version 3.1

Την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών το Cards Standardisation Volume, Version 3.1.

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=191

Το εν λόγω κείμενο προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση των δύο κύκλων διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς της αγορά οι οποίοι και ολοκληρώθηκαν στις 18 Αυγούστου και στις 31 Οκτωβρίου 2008 αντίστοιχα.

Αν και το Cards Standardisation Volume, Version 3.1. δεν αποτελεί τελικό κείμενο, ωστόσο θα πρέπει να αξιολογηθεί ως ένα σημαντικό επίτευγμα στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών για την τυποποίηση των αγορών και αναλήψεων μετρητών με κάρτες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).