Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Διατραπεζικό έργο εκπαίδευσης επιχειρήσεων στη χρήση καρτών και τερματικών (EFT/POS) τεχνολογίας μικροεπεξεργαστή (EMV/Chip & PIN)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στην Ελλάδα η αύξηση χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών τεχνολογίας chip, γνωστές και ως "έξυπνες κάρτες", λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν όχι μόνο στους κατόχους των καρτών αλλά και στις επιχειρήσεις που τις αποδέχονται ως μέσο πληρωμής.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) έχοντας ως σκοπό την διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην  μετάβαση προς την νέα τεχνολογία EMV, όπως ονομάζεται η τεχνολογία των καρτών με ενσωματωμένο chip, ανέλαβε μία σειρά από πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και ενημέρωσή τους. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση όπως και οι συνάδελφοί τους στην Ευρώπη να  συναλλάσσονται με τις νέες αυτές κάρτες εύκολα, γρήγορα και χωρίς προβλήματα.

Με την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας EMV, αναμένεται σημαντική αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στις συναλλαγές με κάρτα, λόγω της μεγάλης ασφάλειας που προσφέρουν, με αποτέλεσμα τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση τους. Επιπλέον, μειώνονται σημαντικά τα περιστατικά απάτης και οι οικονομικές απώλειες που αυτά συνεπάγονται.

Από το Νοέμβριο του 2008 έως και τον Ιούνιο του 2009 έχει προγραμματιστεί, σε συνεργασία με εξειδικευμένο προς το σκοπό αυτό εξωτερικό συνεργάτη (εταιρεία MELLON Financial Products Support S.A.), η αποστολή ενημερωτικού υλικού σε 55.500 επιχειρήσεις και η πραγματοποίηση επιτόπιων εκπαιδευτικών επισκέψεων σε περίπου 20.000 επιχειρήσεις, σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας μας.

Για την διευκόλυνσή της επιχείρησής σας, ο εξωτερικός συνεργάτης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών θα σας προμηθεύσει με ένα ειδικό ενημερωτικό έντυπο στο οποίο απεικονίζονται με απλά βήματα η χρήση της chip κάρτας στο ηλεκτρονικό μηχάνημα αποδοχής καρτών (EFT/POS) που σας έχει χορηγήσει η Τράπεζά σας (επισυναπτόμενο αρχείο 1).

Στο τέλος της διαδικασίας εκπαίδευσής ο εξωτερικός συνεργάτης της ΕΕΤ θα ζητήσει από την επιχείρησή σας την συμπλήρωση του δελτίου επίσκεψης από το οποίο θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για την χρήση των καρτών και τερματικών τεχνολογίας EMV chip & PIN από την επιχείρησή σας (επισυναπτόμενο αρχείο 2). Τα στοιχεία και οι απαντήσεις που δίνετε στον εξωτερικό συνεργάτη της ΕΕΤ για λογαριασμό της τράπεζας συνεργασίας σας, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, φυλάσσονται με ασφάλεια και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της συλλογής τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τράπεζα που συνεργάζεστε.