Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

19η ετήσια έκθεση της FATF

Την Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) η 19η ετήσια έκθεση της (Ιούλιος 2007 - Ιούνιος 2008)

Ιστοσελίδα FATF: http://www.fatf-gafi.org/