Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δελτίο Τύπου της FATF
Συνεδρίαση Ολομέλειας Φεβρουαρίου 2008

Από τις 27 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στo Παρίσι η τακτική τριμηνιαία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Τα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω συνεδρίασης αποτυπώνονται στο σχετικό δελτίο τύπου το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της FATF ( http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/31/40196357.pdf)