Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Καταπολέμηση της ηλεκτρονικής απάτης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

Για να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα μέλη της, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, συνέστησε Ομάδα Εργασίας για την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής απάτης.

Η Ομάδα αυτή θα καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την απάτη  στην ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking), την τραπεζική μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile banking), τις κάρτες (σε συνεργασία πάντα με τις άλλες υπάρχουσες Ομάδες Εργασίας που υπάρχουν σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών).

Η 2η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας φιλοξενήθηκε τον Μάϊο στα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά θέματα όπως η βελτίωση της πληροφόρησης του κοινού και τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα CERT (Κέντρα επείγουσας αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών).