Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκδοση «Χρήσιμων Οδηγιών», για τους υπαλλήλων των Τραπεζών,
ώστε να γίνεται καλύτερα η επεξεργασία για τη γνησιότητα των πιστοποιητικών ταυτοποίησης

Η  Γενική Γραμματεία προχώρησε στην έκδοση κειμένου «Χρήσιμων Οδηγιών», που θα διευκολύνουν το έργο των υπαλλήλων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι αποδέχονται και επεξεργάζονται πιστοποιητικά ταυτοποίησης, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα φαινόμενα απάτης που σχετίζονται με τη χρήση παραποιημένων πιστοποιητικών ταυτοποίησης.

Για τη δημιουργία των «Χρήσιμων Οδηγιών» η Γενική Γραμματεία συνεργάστηκε με την Ελληνική Αστυνομία.