Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Διεξαγωγή Ημερίδας με τις εταιρείες που παρέχουν λύσεις,
στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιθέσεων phishing και farming

Τον Απρίλιου του 2008 οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε Ημερίδα, από τη Γενική Γραμματεία, στην οποία κλήθηκαν οι Εταιρείες που δραστηριοποιούνται και έχουν σαν αντικείμενο την παροχή λύσεων, για την πρόληψη και την καταστολή των επιθέσεων phishing και farming.   

Στην Ημερίδα κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι: των Τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος.