Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 1998 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

   [Αρχείο PDF: 32 kb]


ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑΠροβλέψεις επιπτώσεων από την εισαγωγή του Ευρώ
στις χρηματιστηριακές αγορές και τα τραπεζικά συστήματα

Ν. Χ. Γκαργκάνα

   [Αρχείο PDF: 88 kb]


Ωρα για αλλαγή στρατηγικής

Ν. Μπερετάνου

   [Αρχείο PDF: 84 kb]


Δημόσιο Χρέος

Γ. Καλαμωσουτάκη

   [Αρχείο PDF: 91 kb]


ΟΝΕ: Πόσδο δύσκολη είναι η επίτευξη των κριτηρίων
εισόδου για την Ελλάδα

Γ. Χαρδούβελη

   [Αρχείο PDF: 118 kb]


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΤα αμοιβαία κεφάλαια και η εμπειρία τους

Ν.Θ. Μυλωνά

   [Αρχείο PDF: 106 kb]


Εκτιμώντας τον κίνδυνο των αμοιβαίων κεφαλαίων

Δρ. Ν. Φίλιππα

   [Αρχείο PDF: 90 kb]


Λογιστικά κέρδη και αποδόσεις μετοχών

Χ. Μανουσέλη

   [Αρχείο PDF: 102 kb]


Οι σύγχρονες υπηρεσίες θεματοφυλακής και ο ρόλος τους
στη διακίνηση της παγκόσμιας ρευστότητας

Ζ. Ντρένη

   [Αρχείο PDF: 116 kb]


ΑΦΙΕΡΩΜΑΜικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Τράπεζες

   [Αρχείο PDF: 74 kb]


Χρηματοδότηση των ΜΜΕ στη φάση της εκίνησής τους

Dr. Joachin Lesser

   [Αρχείο PDF: 86 kb]


Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επενδύσεις

Jacques-Henri David

   [Αρχείο PDF: 60 kb]


ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΗ πιθανολόγηση της απόδοσης επένδυσης σε
αμοιβαίο κεφάλαιο

Σ. Α. Μούζουλα

   [Αρχείο PDF: 448 kb]


Bancassurance

Α. Τσελίκη

   [Αρχείο PDF: 165 kb]


ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣΟι εξελίξεις στην ελληνική αγορά κεφαλαίου

Π. Αλεξάκη

   [Αρχείο PDF: 87 kb]


Διαρθρωτικές μεταβολές και απασχόληση στις τράπεζες

Γ. Δ. Τσατήρη

   [Αρχείο PDF: 78 kb]


ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

"Ο Σκιτσογράφος Ηλίας Κουμετάκης "

Δ. Δασκαλόπουλου

   [Αρχείο PDF: 151 kb]


ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 2000

   [Αρχείο PDF: 244 kb]


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

"Στατιστικά στοιχεία Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων έτους 1998"