Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2003 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
"To Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας
και Ανταγωνιστικότητα"

Άννας Πουσκούρη-Reiche, Managing Director,
Country Head, Hypo Vereinsbank

   [Αρχείο PDF: 106 kb]


ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘEMATA"Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
υποδειγμάτων πιστωτικού κινδύνου"

Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, Μιχάλη Δούμπου

   [Αρχείο PDF: 184 kb]


"Διερεύνηση των συνεπειών του νέου
Συμφώνου της Βασιλείας στη συμπεριφορά
των τραπεζών"

Κωνσταντίνου Κάρρα

   [Αρχείο PDF: 221 kb]


"Η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος
και ο τελικός δανειστής τελευταίας
προσφυγής στη ζώνη του ευρώ"

Ανδρέα Θ. Ευθυμιόπουλου

   [Αρχείο PDF: 145 kb]


"Καθορισμός κρίσιμου σημείου (cut off
point) σε προϊόντα καταναλωτικής πίστης:
Σημασία και στρατηγικές"

Γεωργίου Αδρακτά, Δημητρίου
Αναγνωστόπουλου

   [Αρχείο PDF: 148 kb]


IBSS

Credit Risk Management and Regulation
IBSS 2004
Συνοπτικό πρόγραμμα
Ιστορικό του IBSS

   [Αρχείο PDF: 427 kb]


ΚOΙΝΩNΙΚΑ ΘEMATA

"Εταιρική κοινωνική ευθύνη και τράπεζες"

Γεωργίου Δ. Tσατήρη

   [Αρχείο PDF: 126 kb]


TPAΠEZIKO ΔIKAIO KAI ΔIKAIO KEΦAΛAIAΓOPAΣΔιεθνείς και κοινοτικές εξελίξεις

   [Αρχείο PDF: 123 kb]


Eσωτερικές εξελίξεις

   [Αρχείο PDF: 124 kb]


ΔPAΣTHPIOTHTΑ ΕΕΤΔιατραπεζικές επιτροπές

   [Αρχείο PDF: 130 kb]


Eλληνικό Tραπεζικό Iνστιτούτο

   [Αρχείο PDF: 142 kb]


TPAΠEZIKOΣ MEΣOΛABHTHΣ

   [Αρχείο PDF: 77 kb]