Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα λόγια του Εκδότη

   [Αρχείο PDF: 337 kb]


Banking supervision and financial stability in Europe

Lucas Papademos

   [Αρχείο PDF: 407 kb]


Η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Δημητρίου Μαντζούνη

   [Αρχείο PDF: 167 kb]


Το διεθνές και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και η ενσωμάτωσή του στην ελληνική έννομη τάξη

Χρήστου Βλ. Γκόρτσου

   [Αρχείο PDF: 498 kb]


Οι ελληνικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης

Eπιμέλεια: Aλέκου Λιδωρίκη

   [Αρχείο PDF: 465 kb]


Το νέο σύστημα πληρωμών TARGET2

Βασίλη Παναγιωτίδη, Κωνσταντίνου Τασάκου

   [Αρχείο PDF: 206 kb]


Τεχνολογική αλλαγή και εταιρική στρατηγική
στον ελληνικό τραπεζικό τομέα

Mαρίας Πανοπούλου

   [Αρχείο PDF: 531 kb]


Οι τράπεζες, το ΥΠΟΙΟ και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του Γ' KΠΣ

Γιώργου Kαμπουράκη

   [Αρχείο PDF: 563 kb]


Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών
επιχειρησιακών προγραμμάτων και του επιχειρησιακού προγράμματος
«ανταγωνιστικότητα» στο Γ' ΚΠΣ

Kωνσταντίνου Kουκολιά

   [Αρχείο PDF: 297 kb]


Τραπεζικά θέματα από τη δραστηριότητα της ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 774 kb]


Ο στρατηγικός ρόλος της εκπαίδευσης
στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων

Αλεξάνδρας Σκούρα

   [Αρχείο PDF: 179 kb]


Η Πρόκληση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Ana Barros Graca, Marcia Costa, Teresa Pereira

   [Αρχείο PDF: 374 kb]


ΕΤΙ - Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2006

   [Αρχείο PDF: 786 kb]