Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα λόγια του Εκδότη

   [Αρχείο PDF: 103 kb]


Does Ownership of Stock Exchanges Matter?

Τάκη Αράπογλου

   [Αρχείο PDF: 492 kb]


Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

   [Αρχείο PDF: 355 kb]


Από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών

   [Αρχείο PDF: 65 kb]


Ένας νέος θεσμός: Μεσολαβητής
Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών

   [Αρχείο PDF: 63 kb]


Πρώτο διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή
των διοικήσεων ελληνικών και τουρκικών τραπεζών

   [Αρχείο PDF: 52 kb]


Συνεργασία τραπεζών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

   [Αρχείο PDF: 150 kb]


Η κοινοτική πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
για τα έτη 2005-2010: Post-FSAP

Χρήστου Bλ. Γκόρτσου

   [Αρχείο PDF: 116 kb]


Η πειθαρχία στην αγορά ως συμπληρωματική πολιτική
ρύθμισης της συμπεριφοράς των τραπεζών

Φαίδωνα Καλφάογλου

   [Αρχείο PDF: 114 kb]


Repo & collateral trading
Oι επερχόμενες αλλαγές και η σημασία τους
για τις ελληνικές τράπεζες

Θανάση Κ. Παπαδόπουλου

   [Αρχείο PDF: 206 kb]


Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας
(άρθρα 1-10 του Ν. 3301/2004)
Συνοπτική παρουσίαση θεσμικού πλαισίου

Μιχάλη Ε. Αγγελάκη

   [Αρχείο PDF: 103 kb]


Τραπεζικά θέματα από τη δραστηριότητα της ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 181 kb]


Interbalkan Forum of Banking Associations

   [Αρχείο PDF: 127 kb]


European Bank Training Network

   [Αρχείο PDF: 284 kb]


Συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΕΒΤΝ
Mario Spatafora

   [Αρχείο PDF: 57 kb]


ETI - EBTN Κοινή πολιτική δράσης

   [Αρχείο PDF: 54 kb]


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΤΙ για το κοινοτικό κεκτημένο
στο χρηματοπιστωτικό τομέα

   [Αρχείο PDF: 67 kb]


Διεθνείς δραστηριότητες του EBTN

   [Αρχείο PDF: 132 kb]


European Foundation Certificate in Banking - EFCB

   [Αρχείο PDF: 123 kb]


Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

   [Αρχείο PDF: 96 kb]