Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα λόγια του Εκδότη

Χρήστου Γκόρτσου, Γενικού Γραμματέα ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 118 kb]


Αφιέρωμα: Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Πληρωμών

   [Αρχείο PDF: 250 kb]


Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ - Η θέση του Ευρωσυστήματος

Jean-Michel Godeffroy

   [Αρχείο PDF: 107 kb]


Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ

Gerard Hartsink

   [Αρχείο PDF: 115 kb]


Η πορεία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στην υλοποίηση της δημιουργίας του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ

Κωνσταντίνου Ταβλαρίδη

   [Αρχείο PDF: 118 kb]


H απόφαση του Αρείου Πάγου 430/2005 για τους καταχρηστικούς όρους συμβάσεων στεγαστικών δανείων

Γιάννη Μούργελα

   [Αρχείο PDF: 101 kb]


H νομοθεσία για τη θέσπιση ανώτατων ορίων στις οφειλές προς τράπεζες

Ιωσήφ Κτενίδη

   [Αρχείο PDF: 233 kb]


Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις τράπεζες (θεσμικό πλαίσιο)

Ευγενίας Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου

   [Αρχείο PDF: 104 kb]


Καταθέσεις του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου στα πιστωτικά ιδρύματα

Νικολάου Δ. Μουσά

   [Αρχείο PDF: 110 kb]


Επιστημονική Εσπερίδα Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου
και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

   [Αρχείο PDF: 265 kb]


Απόψεις για την ενίσχυση του πλαισίου που διέπει
την ανάπτυξη του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στα πιστωτικά ιδρύματα
- Αναθεώρηση της ΠΔ/ΤΕ 2438/1998

Γεωργίου Ι. Πάσχα

   [Αρχείο PDF: 137 kb]


Πλαίσιο ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς

Ιωάννη Χ. Κυριαζόγλου

   [Αρχείο PDF: 125 kb]


Δεξιότητες, κατάρτιση και οι προκλήσεις για την πιστοποίηση:
Ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα

Δέσποινας Μαυρή

   [Αρχείο PDF: 183 kb]


Τραπεζικά θέματα από τη δραστηριότητα της ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 180 kb]


Τραπεζικός Μεσολαβητής

   [Αρχείο PDF: 92 kb]