Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα λόγια του Εκδότη

Χρήστου Γκόρτσου, Γενικού Γραμματέα ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 419 kb]


Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:
Νέος καταμερισμός αρμοδιοτήτων

Επιμέλεια: Αλέκος Λιδωρίκης

   [Αρχείο PDF: 149 kb]


"Regulatory Compliance and Training:
Emerging Challenges for the European Financial System"

Διεθνές Συνέδριο για την κανονιστική συμμόρφωση και την εκπαίδευση

   [Αρχείο PDF: 611 kb]


Συνέντευξη του Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών
κ. Αντωνίου Φώσκολου

Επιμέλεια: Αλέκος Λιδωρίκης

   [Αρχείο PDF: 125 kb]


Επιπτώσεις και προοπτικές για την αγορά των καρτών πληρωμής της χώρας μας
από την εφαρμογή του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA)

Κωνσταντίνου Ταβλαρίδη

   [Αρχείο PDF: 110 kb]


Στεγαστικά δάνεια - σταθερά και κυμαινόμενα επιτόκια

Επιμέλεια: Έφη Καραγεώργου

   [Αρχείο PDF: 109 kb]


Εκουσία διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ιωάννη Ρόκα

   [Αρχείο PDF: 146 kb]


Αναγκαστική είσπραξη απαίτησης κατά οφειλέτη τράπεζας -
αναγκαστική εκποίηση άυλων μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ

Μιχάλη Ε. Αγγελάκη

   [Αρχείο PDF: 138 kb]


Επαγγελματική εκπαίδευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ

Ενημερωτική Εκδήλωση

   [Αρχείο PDF: 175 kb]


Τραπεζικά θέματα από τη δραστηριότητα της ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 315 kb]