Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα λόγια του Εκδότη

Χρήστου Γκόρτσου, Γενικού Γραμματέα ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 91 kb]


Σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ρύθμισης και εποπτείας του τραπεζικού συστήματος:
η κυπριακή εμπειρία

Χριστόδουλου Χριστοδούλου

   [Αρχείο PDF: 115 kb]


Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Αναστασίου Γαβριηλίδη

   [Αρχείο PDF: 87 kb]


Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

Επιμέλεια: Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, Χριστίνα Κ. Λιβαδά, Ναταλία Παξινού

   [Αρχείο PDF: 670 kb]


Η νέα Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και το εκπαιδευτικό σύστημα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της ΕΕΤ

Κώστα Γαλιάτσου

   [Αρχείο PDF: 185 kb]


Πιστοποιήσεις και αυτορρύθμιση στην επαγγελματική τραπεζική εκπαίδευση
- Διευκρινίσεις και προοπτικές

Μαρίας Μαγγιώρου

   [Αρχείο PDF: 133 kb]


Διεθνές συνέδριο για το ρόλο των κεντρικών τραπεζών
στην οικονομική και χρηματοπιστωτική εκπαίδευση των πολιτών

   [Αρχείο PDF: 55 kb]


Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Βασιλεία ΙΙ

   [Αρχείο PDF: 53 kb]


Νέες πολιτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Αγγελικής Αθανασούλη

   [Αρχείο PDF: 92 kb]


Νέα εποχή για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Αλκιβιάδη Αγγελακόπουλου

   [Αρχείο PDF: 80 kb]


Ιστορικά αρχεία τραπεζών

Επιμέλεια: Αλέκος Λιδωρίκης

   [Αρχείο PDF: 997 kb]


Σωτήρια τα ασφαλιστήρια προγράμματα για τους δανειολήπτες

Επιμέλεια: Έφη Καραγεώργου

   [Αρχείο PDF: 122 kb]


Τραπεζικά θέματα από τη δραστηριότητα της ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 246 kb]