Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 2019

Η διακυβέρνηση προϊόντων στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Η διακυβέρνηση προϊόντων στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Υπότιτλος: Κανονιστικό πλαίσιο και δράσεις συμμόρφωσης

Συγγραφέας: Γ. Κουνάδης , Α. Δασμάνογλου

Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη

Χρονολογία Έκδοσης: 2019

Σελίδες: 160

ISBN: 978-960-622-779-0

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε πολλαπλές αστοχίες στην εφαρμογή των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct of business rules) από οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως ως προς τις μη αποδεκτές πρακτικές πωλήσεων (mis-selling). Αποτέλεσμα των εκτεταμένων φαινομένων mis-selling ήταν να ζημιωθούν οι καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι ίδιες οι οντότητες, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η οικονομία εν γένει.  Στο πλαίσιο αυτό, ο περιορισμός των φαινομένων παράβασης των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας, ιδίως της έκφανσής του που έγκειται στην πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων σε πελάτες, χωρίς να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το συμφέρον των τελευταίων, βρέθηκε στο επίκεντρο του ρυθμιστικού ενδιαφέροντος μέσω προληπτικής παρέμβασης σε όλα τα στάδια κατασκευής και διανομής των σχετικών προϊόντων προ της εισόδου τους στην αγορά, αλλά και κατασταλτικής, δηλαδή μετά την εισαγωγή τους στην αγορά.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα πλαίσια που διέπουν την κατασκευή και τη διανομή επενδυτικών, ασφαλιστικών και προϊόντων λιανικής τραπεζικής, κυρίως μέσω των δράσεων που οι καλυπτόμενες οντότητες θα πρέπει ή θα μπορούσαν να υιοθετήσουν προκειμένου να επιτύχουν συμμόρφωση προσαρμόζοντας σχετικώς την εσωτερική τους διακυβέρνηση και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου τους. Η προσέγγιση που ακολουθείται κατά την ανάλυση των ανωτέρω καθορίζεται από την πεποίθησή ότι  μία ορθά σχεδιασμένη και υλοποιηθείσα διαδικασία διακυβέρνησης προϊόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct risk) και για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής.


Η κα Αναστασία Δασμάνογλου, η μία εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου «Η διακυβέρνηση προϊόντων στο χρηματοπιστωτικό τομέα», εντάχθηκε στο επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών μόλις το Σεπτέμβριο του 2018. Σήμερα, μετά από τη θεαματική της προσφορά στο δύσκολο τομέα των ρυθμιστικών θεμάτων της ΕΕΤ, θεωρούμε ότι δουλεύει μαζί μας πολλά χρόνια. Η ώριμη επιστημονική δουλειά της, καθίσταται προσιτή στο ευρύτερο κοινό, που ασχολείται με το χρηματοπιστωτικό τομέα στην πρόσφατη έκδοση του παραπάνω βιβλίου, από κοινού με τον δικηγόρο, κάτοχο επίσης LLM Γεράσιμο Κουνάδη. Σε μόλις 150 σελίδες οι συγγραφείς δάμασαν το πολύπλοκο κανονιστικό περιβάλλον που διέπει επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες (MiFID II), Ασφαλιστικά προϊόντα (IDD), Προϊόντα λιανικής Τραπεζικής (ΕΑΤ). Με σαφήνεια, δωρικό λόγο, ακριβολογία οι συγγραφείς οριοθετούν τη σχέση Εποπτικών Αρχών, δημιουργού (του προϊόντος) διανομέως αυτού και τελικού αποδέκτη, καθορίζοντας την έκταση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Διατρέχουν όλα τα στάδια δημιουργίας, έγκρισης και διάθεσης του προϊόντος και αναδεικνύουν την επιχειρηματική δεοντολογία και τη συμμετοχή όλου του Ανθρώπινου Δυναμικού του χρηματοπιστωτικού τομέα σε κρίσιμους παράγοντες. Υποδεικνύουν, ακόμη, πώς η βελτιστοποίηση αυτής της σύνθετης διαδικασίας μπορεί να υλοποιηθεί, ευχερέστερα με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Το έργο θα γίνει πολύτιμο βοήθημά μας στην διαρκώς εξελισσόμενη εκπαιδευτική διαδικασία της ΕΕΤ.

Χαρούλα Απαλαγάκη
Γενική Γραμματέας

O ηλεκτρονικός σύνδεσμος του βιβλίου:
https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/16848/s/h-diakyvernisi-proiontwn-ston-xrimatopoistotiko-tomea/