Εκδόσεις / Πρακτικά επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων

  • 1998

Τράπεζες: Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας και ο ρόλος του marketing

Τράπεζες: Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας και ο ρόλος του marketing

Υπότιτλος: Συνέδριο τραπεζικού marketing, 7-8 Δεκεμβρίου 1998

Εκδότης: ΕΕΤ - ΕΙΜ - ΕΕΔΕ

Χρονολογία Έκδοσης: 1998

Σελίδες: 187

Διάθεση: Έχει εξαντληθεί

Πρακτικά συνεδρίου για το τραπεζικό μάρκετινγκ, για τη διοργάνωση του οποίου συνεργάστηκαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Εισηγήσεις εκφώνησαν διακεκριμένοι ομιλητές του τραπεζικού και του ευρύτερου οικονομικού χώρου.

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου εξετάστηκαν θέματα συγχωνεύσεων, συμμαχιών και εξαγορών για κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες, οι ιδιωτικοποιήσεις, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τραπεζών, καθώς και οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής και της βαλκανικής αγοράς. Η δεύτερη ενότητα περιστράφηκε γύρω από τις απαιτήσεις των βιομηχανικών και των εμπορικών επιχειρήσεων από τις τράπεζες και των πελατών στο private και το retail banking. Στην τρίτη ενότητα αναπτύχθηκαν θέματα οργανωτικής δομής και λειτουργίας του μάρκετινγκ στις τράπεζες. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάστηκαν θέματα στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ στις τράπεζες, ενώ στην επόμενη ενότητα συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης νέων τραπεζικών προϊόντων, οι αποφάσεις τιμολογιακής πολιτικής και δικτύου διανομής και η στρατηγική προβολής και επικοινωνίας. Τέλος εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων τραπεζικών υπηρεσιών, η εταιρική ταυτότητα, καθώς και η σημασία της επικοινωνίας για την ικανοποίηση και διατήρηση της πελατείας.