Εκδόσεις / Πρακτικά επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων

  • 1999

Bancassurance & συστήματα ασφάλισης

Bancassurance & συστήματα ασφάλισης

Υπότιτλος: Πρακτικά Ημερίδας 7ης Μαΐου 1999

Εκδότης: EET - Ευρωπαϊκή Ένωση Συμμετοχικών Θεσμών

Χρονολογία Έκδοσης: 1999

Σελίδες: 210

Διάθεση: Έχει εξαντληθεί

Πρακτικά συνεδρίου που διοργάνωσε η ΕΕΤ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμμετοχικών Θεσμών. Εισηγήσεις εκφώνησαν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα, καθώς και καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου παρουσιάστηκε η νομική έννοια και η εσωτερική δομή του bancassurance, η γαλλική και ελβετική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς και η εξέλιξη της τραπεζικής απασχόλησης σε σχέση με την τραπεζοασφάλεια. Στη συνέχεια αναλύθηκε το θέμα της διαχείρισης για λογαριασμό τρίτου από οικονομικούς ομίλους μεταξύ της κρατικής και της ιδιωτικής ευθύνης. Στην τρίτη ενότητα συζητήθηκε η συμβίωση μεταξύ του διανεμητικού και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, ενώ στην τέταρτη ενότητα παρουσιάστηκαν οι εργασίες για την κοινωνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.