Εκδόσεις / Ιστορικά Θέματα

  • 1999

Οι τράπεζες στην Ελλάδα - 1998

Οι τράπεζες στην Ελλάδα - 1998

Επιμέλεια: Γραφείο οικονομικής ανάλυσης ΕΕΤ

Εκδότης: ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 1999

Σελίδες: 128

Διάθεση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Παρουσίαση των ετήσιων ισολογισμών των ελληνικών και ξένων τραπεζών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και καταγραφή και συνολική αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για το έτος 1998.