Εκδόσεις / Ιστορικά Θέματα

  • 2000

Οι τράπεζες στην Ελλάδα - 1999

Οι τράπεζες στην Ελλάδα - 1999

Επιμέλεια: Γραφείο οικονομικής ανάλυσης ΕΕΤ

Εκδότης: ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 2000

Σελίδες: 120

Διάθεση: Έχει εξαντληθεί

Παρουσίαση των ετήσιων ισολογισμών των ελληνικών και ξένων τραπεζών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και καταγραφή και συνολική αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για το έτος 1999.