Εκδόσεις / Ευρωπαϊκά Θέματα

  • 1989

Η πορεία προς την ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση και το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα

Η πορεία προς την ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση και το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα

Συγγραφέας: Π. Αλεξάκης

Εκδότης: ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 1989

Σελίδες: 114

Σειρά: Επίκαιρα θέματα 11

Διάθεση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Το 1989 το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα ξεπέρασε τα δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας, έχοντας δημιουργήσει μια μάλλον ευχάριστη περίοδο στη νομισματική ιστορία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδιαίτερα μετά τις τραυματικές εμπειρίες προηγούμενων προσπαθειών. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη οδηγούν προς μια μη αντιστρέψιμη πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στον οικονομικό τομέα. Η παρούσα ανάλυση περιορίζεται στο νομισματικό περιεχόμενο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο μιας νομισματικής ενοποίησης, επιλέγονται οι διαδικασίες για την επίτευξή της και προσεγγίζονται οι σημαντικότερες νομισματικές εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες από τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957 έως το 1989. Έμφαση δίνεται στις συμφωνίες του 1978-79 για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, τη διάρθρωση και λειτουργία του, καθώς και τις προοπτικές που διαγράφονται.