Εκδόσεις / Ευρωπαϊκά Θέματα

  • 1989

Eλευθέρωση της κινήσεως κεφαλαίων στο κοινοτικό και το ελληνικό δίκαιο

Eλευθέρωση της κινήσεως κεφαλαίων στο κοινοτικό και το ελληνικό δίκαιο

Συγγραφέας: Π. Μ. Μπερνίτσας

Εκδότης: ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 1989

Σελίδες: 123

Σειρά: Επίκαιρα θέματα 10

Διάθεση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Μετά την εξάντληση της πρώτης έκδοσης η ΕΕΤ προέβη σε δεύτερη και επαυξημένη έκδοση των μελετών που περιέχονται στον τόμο αυτό. Στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν εκδόθηκε η Οδηγία του Συμβουλίου 88/361/ΕΟΚ της 24.6.1988, με την οποία πραγματοποιείται η πλήρης απελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων στον Κοινοτικό χώρο κατ' αρχήν από 1.7.1990. Ορισμένες εξαιρέσεις και μεταβατικές διατάξεις καθιερώθηκαν για την Ισπανία και Ιρλανδία μέχρι το τέλος του 1990 και για την Πορτογαλία και την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 1992. Η Οδηγία αυτή αλλάζει το Κοινοτικό σκηνικό στον τομέα της ελεύθερης κινήσεως κεφαλαίων.

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνεται και μια νέα μελέτη - τμήμα ευρύτερου άρθρου για την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα. Το παράρτημα έχει εμπλουτιστεί με νέα κείμενα Κοινοτικών Οδηγιών και Αποφάσεων, καθώς και με τις μέχρι το 1989 εκδοθείσες νομοθετικής υφής πράξεις και εγκυκλίους της Τραπέζης της Ελλάδος. Επίσης έχει συμπληρωθεί και με ορισμένα κείμενα του πρωτογενούς Κοινοτικού Δικαίου.