Εκδόσεις / Ευρωπαϊκά Θέματα

  • 1994

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Συγγραφέας: Π. Aλεξάκης

Εκδότης: EET - Aντ. N. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 1994

Σελίδες: 430

ISBN: 960-232-227-6

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ.: 210 3618.198

Στο έργο αυτό επιχειρείται η αναλυτική παρουσίαση των συμφωνιών για την ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Επιδιώκεται η εξέταση της επάρκειας των συμφωνιών και ο προσδιορισμός των πολιτικών που απαιτούνται, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, για την επίτευξη της Ένωσης. Ιδιαίτερα παρουσιάζεται η περίπτωση της Ελλάδας σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες. Εξετάζονται δηλαδή οι στόχοι, οι προσδοκίες και οι αναγκαίες πολιτικές της χώρας μας για την είσοδό της στην ΟΝΕ. Τα θέματα που αναλύονται συνδέονται με το θεωρητικό υπόβαθρο της νομισματικής ενοποίησης, αλλά και με την προηγούμενη ιστορία της οικονομικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU). Η ανάλυση καλύπτει τα γεγονότα και τις αποφάσεις μέχρι το Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου 1992.